Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Po śmierci Pani Ewy Józefowicz, która od kilkunastu lat była dyrektorem szkoły, w sierpniu powołana została z naszego grona nowa osoba pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 21.
Pani Iwona Turczyńska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej przez wiele ostatnich lat sprawowała funkcję zastępcy dyrektora mając w opiece Szkołę Podstawową nr 21.
Zasięgając różnych opinii, można stwierdzić, że zarówno pracownicy szkoły, jak i rodzice, czy uczniowie zadowoleni są z wyboru przez Prezydenta Miasta, Pani Iwony na najbliższe 10 miesięcy kierowania Zespołem Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Pani Dyrektor chcę żeby nauczyciele wiedzieli, że jest po ich stronie i ma zamiar współpracować na zasadach partnerskich. Chcę również aby swoje ważne miejsce w szkole mieli rodzice, których chce widzieć jako współtwórców dobrej jakości kształcenia. Zaznacza, że rolą dyrektora powinno być wspomaganie i nie przeszkadzanie w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych przez pedagogów.
Jeszcze we wrześniu Redakcja przeprowadzi wywiad z Panią Dyrektor. Oczekujemy mailem na pytanie, które chcielibyście zadać podczas takiej rozmowy, a my zrobimy to w Waszym imieniu.

1 września 2015 o godzinie 9.00 na placu apelowym przy pięknej pogodzie odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016.
Jak co roku, tego dnia, młodzież i nauczyciele po dwóch miesiącach wakacji, rozpoczynają nowy rok szkolny.
Uczniowie z pocztu sztandarowego wprowadzili sztandar szkoły i odsłuchaliśmy w postawie zasadniczej hymnu narodowego.
Uroczystość prowadziła pani Teresa Wesołowska, która w pierwszych słowach poprosiła wszystkich o uczczenie minutą ciszy, zmarłą 13 sierpnia, dotychczasową dyrektor Zespołu Szkół nr 21, panią Ewę Józefowicz.
Przypomniała także o 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku.
Pełniąca obowiązki dyrektora, pani Iwona Turczyńska szczególnie gorąco powitała uczniów i nauczycieli rozpoczynających naukę i pracę w naszej szkole.
Wszystkim, życzyła wytrwałości i sukcesów w nauce, wartościowych przyjaźni, a tegorocznym uczniom klas VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum jak najlepszych wyników na sprawdzianie i egzaminie.
Pani Dyrektor zaznaczyła również w swoim przemówieniu, że dołoży wszelkich starań, aby rodzice byli zadowoleni z tego, że wysłali swoje dzieci do tej właśnie szkoły.
Uroczystość zakończyło wspólne przejście wychowawców, rodziców i uczniów do gabinetów lekcyjnych.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2015/2016 rezygnujemy z dotychczasowego papierowego dziennika lekcyjnego i przechodzimy na ewidencję postępów w nauce oraz frekwencji w formie dziennika elektronicznego.
Dziennik elektroniczny przyczyni się do ograniczenia biurokracji i ułatwi nauczycielom kontakt z rodzicami oraz dostęp uczniów, poprzez aplikację na smartfonach, do informacji organizacyjnych z zakresu planowania nauki ponieważ dzięki niej mogą szybko sprawdzić swoje stopnie, informacje o zapowiedzianych sprawdzianach, zmianach w planie czy odwołanych lekcjach. W przypadku samej szkoły jest narzędziem ułatwiającym m.in. zarządzanie np. poprzez możliwość szybkiego generowania informacji i zestawień.
Rodzice mogą zdecydować się na wykupienie dostępu do rozszerzonego konta, które umożliwia im przeglądanie o każdej porze za pomocą Internetu bieżących informacji o frekwencji i ocenach swojego dziecka.

Opiekunowie, którzy na bieżąco mają dostęp do informacji o postępach w kształceniu swojego dziecka, są bardziej zaangażowani w życie placówki, mocniej wspierają też szkołę w jej obowiązkach edukacyjnych i wychowawczych.
To kolejna ewolucja informatyczna w naszej szkole po umożliwieniu nauki jednemu uczniowi przy jednym komputerze, korzystania z internetowego łącza światłowodowego czy też sukcesywnej wymianie komputerów w całej szkole i dostępność ich dla każdego nauczyciela, a kończąc na dostępie do sieci przez wi-fi.
Z dziennika elektronicznego w Polsce korzysta już ponad 5000 szkół. Tendencja dynamicznego wzrostu dalej się utrzymuje.
W niektórych systemach operacyjnych
do poprawnego głosowania
wskazana jest przeglądarka Firefox
Tak szybka ewolucja e-dziennika jest możliwa między innymi dzięki informatyzacji polskiego szkolnictwa i zdobywaniu e-kompetencji przez nauczycieli. Do pełnej informatyzacji jeszcze daleko, ale prognozy wskazują, że zmierzamy w dobrym kierunku.
Dane firmy Librus potwierdzają, że z roku na rok liczba szkół rezygnujących z dziennika papierowego na rzecz wyłącznie cyfrowego wzrasta średnio trzykrotnie.
Pierwsze e-dzienniki w Polsce pojawiły się po 2002 roku, jednak główną barierą nieśmiałych prób wdrażania systemu był brak odpowiedniego sprzętu w szkołach.
Prawdziwa rewolucja zaczęła się w 2009 roku wraz z wprowadzeniem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej umożliwiającego wycofanie się szkoły z prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. To kamień milowy w polskim szkolnictwie, od którego zaczął się również dynamiczny proces informatyzacji placówek oświatowych oraz sukcesywne wycofywanie się z tradycyjnej, papierowej dokumentacji. Wystarczy tylko dostęp do łącza internetowego, a dzięki przepisom prawnym i ponadstandardowym systemom zabezpieczającym, informacje o uczniach i rodzicach są bezpieczne jak na elektronicznym koncie bankowym


Zgodnie z obietnicą, jak już od 13 lat, wracamy do aktualizacji i prowadzenia strony internetowej naszego Gimnazjum.
Dziękujemy wszystkim, którzy niecierpliwie czekali, wierzyli, a nawet pisali listy w czasie wakacji do Administratora przypominając o konieczności wznowienia ukazywania się bieżących informacji na stronie.
Dostarczali nam tym samym informacji o sporym gronie wiernych internautów, a statystyki pokazywały dużą ilość gości na naszej stronie, których nie zawiedziemy przygotowując dla nich także nie pokazywane dotąd, nowe formy publikowania wiadomości.
Mimo, że odeszło kilkoro wybitnie zdolnych, pracowitych, utalentowanych i doświadczonych uczniów - dziennikarzy zespołu redakcyjnego, to są już następcy dołączający z klas pierwszych, drugich i trzecich, których zapał i umiejętności dziennikarskie niebawem ujawnią się w postaci artykułów, felietonów, wywiadów i sprawozdań.
Czekamy na następnych kandydatów do prac w zespole redakcyjnym. Prosimy o osobisty kontakt w gabinecie C9.
Osoby decydujące się pracować w Redakcji powinny posiadać przynajmniej jedną z poniższych cech:

  • swobodę wyrażania myśli w formie pisemnej bez błędów ortograficznych
  • umiejętność przeprowadzania wywiadów
  • relacjonowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, naukowych i społecznych
  • obecność na konkursach i meczach szkolnych i pozaszkolnych z udziałem reprezentantów naszego gimnazjum
  • moderowania forum
  • opanowanie edytora tekstu i dostarczanie materiałów z zakresu dokumentacji szkolnej przez skrzynkę mailową
  • znajomość techniki fotograficznej wysokiej klasy "lustrzanką"
  • posiadanie umiejętności artystycznych, graficznych, malarskich i karykatury
  • pisanie reportaży, felietonów, tekstów satyrycznych
Sukcesywnie wypełniać się będę nowościami zakładki w menu, z których korzystamy przez cały rok szkolny.
Przed nami zdjęcia klasowe, formatowania planu lekcji oraz przeprowadzimy sondę z pierwszoklasistami.
Pokażemy się też w całości na fotkach jako Redakcja www Gim 21. Przygotowujemy wywiady z nowymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
Nie zabraknie ankiet, konkursów, wyjątkowych zdjęć, filmów, szokujących artykułów, grafiki, karykatury, zupełnie nowych zjawisk multimedialnych na ekranie monitora, interaktywego kontaktu z internautami i oczywiście relacji z każdego szkolnego wydarzenia.
Zapraszamy tymczasem do wyrażania swoich opinii, propozycji i konstruktywnej krytyki w postaci listu elektronicznego na adres Gimnazjum gim21@gim21.kei.pl a także przez przygotowany w tym celu obok formularz nie wymagający programu pocztowego.
Pozdrawiamy i życzymy przyjemności z pobytu na naszej stronie www.gim21gorzow.pl
Admin

Sejm wprowadził zakaz sprzedaży "śmieciowego jedzenia" i w szkołach nie będzie można sprzedawać, ani podawać do jedzenia niezdrowej żywności - zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Przepisy te będą obowiązywać także w przedszkolach. Za przyjęciem zmian głosowało 426 posłów, 1 był przeciw, wstrzymało się 2.
Celem zmian, przygotowanych przez posłów PSL, jest ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju. Chodzi o produkty o takiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych, np. o chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant.
Ze szkół i uczelni znikną więc automaty z niektórymi napojami i batonami, co ma utrudnić dzieciom i młodzieży dostęp do niezdrowych przekąsek. Odpowiedzialność za prawidłowe żywienie w placówce oświatowej spadnie na jej dyrektora.
Zgodnie z nowelą minister zdrowia określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie także jedzenie podawane np. w stołówkach. Tworząc listę produktów, które będą mogły jeść dzieci, minister będzie zobowiązany do uwzględnienia wartości odżywczej i zdrowotnej oraz norm żywieniowych.
Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można reklamować w tych placówkach i w ich pobliżu. Dodatkowo dyrektor szkoły lub przedszkola w porozumieniu z radą rodziców będzie mógł stworzyć własną listę środków spożywczych dozwolonych do sprzedaży i spożycia w jego placówce, jeśli oczekiwania ze strony rodziców będą bardziej restrykcyjne niż zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia.
W wypadku złamania przepisów przewidziano sankcje. Jeżeli kontrola w szkole lub przedszkolu przeprowadzona przez inspekcję sanitarną wykaże, że zostało złamane prawo, na ajenta prowadzącego sklepik lub stołówkę będzie mogła być nałożona kara pieniężna w wysokości od tysiąca do pięciu tysięcy złotych. Dyrektor placówki będzie mógł rozwiązać z takim ajentem umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Za tydzień rozpoczynamy lekcje i na kolejny rok szkolny 2015/2016 musimy zaopatrzyć się w nowe podręczniki w księgarniach.
Informujemy, że do klasy I gimnazjum rodzice kupują swoim dzieciom tylko książki do religii, resztę podręczników otrzymują bezpłatnie!
Zapraszamy do działu "Podręczniki" z pełnym wykazem książek, ich autorów i wydawnictw, jakie powinny znaleźć się w obowiązkowym zestawie pomocy naukowych każdego gimnazjalisty od 1 września 2015 roku.
Prezentowane zestawienie pochodzi od nauczycieli uczących w naszej szkole, którzy w przyszłym roku wymagać będą wiedzy zawartej między innymi w opisanych podręcznikach.
W razie wątpliwości prosimy o zasięganie pomocy u nauczycieli przedmiotów obecnych codziennie w szkole oraz posiadanie wydruku potrzebnych książek znajdujących się na podstronie "Podręczniki".

Reforma podręcznikowa - harmonogram wprowadzania zmian.
Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:
Klasy I - II szkoły podstawowej:
1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
3. materiały ćwiczeniowe.
Klasa IV szkoły podstawowej:
1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.
Klasa I gimnazjum:
1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.
W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.
W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia 2015 roku po długiej chorobie odeszła od nas Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.,

Pani Ewa Józefowicz
Była wspaniałym człowiekiem, zawsze wrażliwa na ludzkie krzywdy i gotowa nieść pomoc. Najpierw myślała o innych, nigdy o sobie. Całym swoim życiem zasłużyła na szacunek wszystkich, którzy ją znali.
Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Pogrążeni w smutku
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły
Msza żałobna w intencji zmarłej Ewy Józefowicz będzie celebrowana w poniedziałek, 17 sierpnia 2015 roku o godzinie 9.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Chodkiewicza w Gorzowie Wlkp.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 11.00 przy starej kaplicy na cmentarzu komunalnym, ul. Żwirowa w Gorzowie Wlkp.
Materiał video udostępniony przez Redakcję Kuriera 21.Terminy

Wrzesień 2015
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

błędy na stronie


Podaj swoje imię:

Wpisz adres e-mail:


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl