Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


9 lutego 2016 r. będziemy już po raz 12 obchodzić
Dzień Bezpiecznego Internetu
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.
Miło nam poinformować, że obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 zostały objęte honorowym patronatem przez Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka i Annę Streżyńską, Minister Cyfryzacji.
Hasło tegorocznych obchodów "Lepszy internet zależy od Ciebie!" zwraca uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania - w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.
Centralnym punktem obchodów DBI w Polsce będzie konferencja dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi, która odbędzie się 9 lutego 2016 roku.
Powyżej prezentujemy poradnik dla rodziców przydatny szczególnie przed zakupem do domu urządzeń elektronicznych wykorzystujących łączność z Internetem oraz 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej jest ponadwojewódzkim konkursem przedmiotowym obejmującym i poszerzającym treści podstawy programowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kierowanym do uczniów gimnazjów województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego.
Mamy przyjemność poinformować o zakwalilifikowaniu się ucznia Gimnazjum nr 21, Filipa Oszczyka z klasy 3a, do etapu wojewódzkiego konkursu. Osiągnięcie jest tym bardziej znaczące, że tylko ośmiu uczniów z województwa lubuskiego, w tym Filip, będzie uczestniczyło w kolejnej turze zmagań konkursowych.
Współorganizatorami Konkursu są Kuratorzy Oświaty, którzy zlecają przeprowadzenie Konkursu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. KWOiE nie ogranicza się jedynie do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów poprzez testy. Ważną rolę w konkursie odgrywa jego część edukacyjna, w tym projekt badawczy oraz praca zespołowa, które przyczyniają się do rozwoju postawy przedsiębiorczej i inicjatywy wśród uczestników.
Laureaci konkursu są zwolnieni z zakresu historia - wos z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz są przyjmowani do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od obowiązujących w niej zasad rekrutacji. Finaliści otrzymują preferencyjne punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
W rejonowym etapie KWOiE przed Filipem było kilka tygodni pracy nad projektem badawczym w postaci:
 • zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego dotyczącego wybranego lokalnego problemu,
 • przedstawienie wyników
 • zaproponowanie rozwiązania badanego problemu
Wszystkie te działania musiał zapisać i podsumować w raporcie.
W drugiej części tego etapu konkursu uczeń musiał przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu: gospodarki, świata, ustroju Polski, samorządu, państwa, społeczeństwa i bieżących wydarzeń z Polski i ze świata z ostatnich trzech miesięcy.
Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się ci uczestnicy, którzy uzyskali wynik co najmniej 75% z testu i projektu łącznie oraz co najmniej 60% z testu.
Etap wojewódzki to dwie części: test i zadanie zespołowe.
Test będzie składał się z 50 zadań zamkniętych. Na jego rozwiązanie przeznaczone jest 80 minut. Przedmiotem wymagań na teście będą treści i umiejętności sprawdzane na poprzednich etapach, a także następujące bloki tematyczne: Unia Europejska, człowiek w gospodarce, przedsiębiorczość oraz aktualności.
Zadaniem zespołów będzie rozwiązanie złożonego zadania problemowego dotyczącego przedsiębiorczości, związanego z tworzeniem szablonu modelu biznesowego . Na rozwiązanie zadania przeznaczone jest 150 minut. Ocenie podlegało będzie pisemne rozwiązanie zadania.
Opiekunem naukowym i mentorem Filipa jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w naszym Gimnazjum, pan Tomasz Bobin. Gratulujemy i życzymy tytułu Laureata.

Lubuski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości listę finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego.
Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że wśród najlepszych uczniów z języka polskiego w naszym regionie, znalazły się dwie uczennice Gimnazjum nr 21: Magdalena Dusza z klasy IId, i Martyna Jagiełło z klasy IIIa, które uzyskały 22 punkty, tj. 88 punktów procentowych, co dało im ex aequo trzecie miejsce w powiecie gorzowskim w gronie gimnazjalistów, którzy stanęli do konkursu z języka polskiego.
Liczba osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego to 35 z 151 (23%) w tym rejonie.
Teraz 7 i 27 marca 2016 roku Magda i Martyna zmierzą się z uczniami całego województwa lubuskiego podczas ponownego sprawdzianu pisemnego, a następnie egzaminu ustnego.
Magda jest uczennicą pani Małgorzaty Gońciarskiej-Kołtun, a Martyna pani Anny Wardyn nauczycielek języka polskiego w naszym Gimnazjum.
Gratulujemy i czekamy na tytuł Laureata, który zwalnia z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a także daje możliwość wyboru i pewność przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Szanowni Państwo!
Od 2004 roku możemy wybrać, na co przekazać 1% swojego podatku.
Dzięki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak płaconej fiskusowi. Możemy rozliczyć ją na rzecz budżetu państwa lub też możemy aktywnie włączyć się do akcji, która pomoże poprawić jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Uzyskane w ten sposób środki nie obciążają osobistego budżetu, ponieważ pieniądze w rzeczywistości pochodzą ze skarbu państwa.
Kolejny raz mamy szansę wesprzeć działania organizacji pracujących na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy możemy zdecydować, kto dostanie nasze pieniądze - 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu. Jeśli nie wesprzemy żadnej organizacji pożytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni - trafi do kasy państwa.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji "1% dla mojej szkoły", która także w tym roku obejmie zasięgiem całą Polskę. Sama akcja jest prosta i przejrzysta, a co najważniejsze nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Akcja "1% dla mojej szkoły" skierowana jest głównie do osób odprowadzających podatek i tych wszystkich, dla których ważna jest edukacja swoich dzieci i poprawa jakości kształcenia. Dzięki temu może nastąpić przekazanie swojego podatku właśnie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Poniżej pokazujemy jak wypełnić odpowiednią rubryczkę w formularz PIT-37:

Już teraz dziękujemy wszystkim Państwu za pomoc!

Pod koniec roku 2015 Gimnazjum nr 21 odwiedziła pani Agnieszka Doberschuetz - podróżniczka, założycielka i czynna działaczka projektu Multikulti, który szerzy ideę tolerancji i równości oraz osoba, która mieszkała przez 2,5 roku na wyspie Cebu na Filipinach.
- Po części tak zrodziło się to po moich warsztatach z edukacji globalnej, które miałam 28 października z panią Dorotą Dąbrowską. Padła propozycja, że możemy przejść warsztaty i ja bardzo chętnie przystałam do tego pomysłu. Szybko zgłosiłam się, że chciałabym takie warsztaty dla swojej klasy. - mówi pani Agnieszka Łuczyk, inicjatorka spotkania klasy 2c z panią Doberschuetz.
Przez dwie godziny lekcyjne uczniowie z klasy 2c słuchali opowieści o ostatniej wyprawie pani Agnieszki.
- Na zwykłych lekcjach zazwyczaj nie możemy usiedzieć, a teraz? Wszyscy tacy zasłuchani, siedzą cicho - tak wypowiadała się na temat warsztatów jedna z uczennic.
Jako, że zainteresowanie akcją było spore, postanowiłam przeprowadzić wywiad z panią Agnieszką Doberschuetz.
Redakcja Gim.21: Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest "Tydzień edukacji globalnej"?
Pani Agnieszka Doberschuetz: Tydzień nie tydzień, ponieważ pod koniec listopada tradycyjnie Wojewódzki Ośrodek Metodyczny organizuje akcję mającą na celu uświadomić uczniów w różnym wieku właśnie na temat tego, czym jest edukacja globalna. Celem tego jest wprowadzenie do szkół, także na co dzień, nie tylko przez tydzień czy miesiąc, elementów globalnych, czyli faktorów, które łączą nas tutaj lokalnie z całym światem. Chodzi o różne aspekty, nie tylko o edukację tak ściśle szkolną, chodzi o aspekty ekologiczne, środowiskowe, kulturowe, również polityczne, czyli te wszystkie zależności, które łączą nas ze światem w tak zwanej "globalnej wiosce".
Red.: Jak Pani myśli, czy można jeszcze jakoś inaczej zainteresować młodzież do edukacji globalnej, jakieś akcje albo pomysły na nie?
A.D.: Bardzo trafionym, moim zdaniem, pomysłem jest program wejścia do szkół i to przez wolontariusza, kogoś, kto jest czynnym uczestnikiem tych akcji, a także jest stąd. Myślę, że to też przemawia do dzieci i młodzieży. Staram się nie tylko do nich "gadać", pokazywać zdjęcia, bo to może przynudzić, lecz także zrobić z nimi coś, co w rzeczywisty sposób trafi do kogoś na świecie. Ponieważ mamy ograniczone zasoby i czas, najczęściej piszemy listy. Listy do dzieci czy do ludzi, których spotkało nieszczęście, na przykład w postaci przejścia żywiołu. Przedszkolaki rysowały laurki i pisały listy, na przykład w zeszłym roku do ofiar tajfunu na Filipinach. Listy uczniów z Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie polecą jeszcze w tym tygodniu do Nepalu, gdzie wolontariusze, nie tylko z Gorzowa, jadą budować szkołę. Część przesłań będziemy zawozić do obozów dla uchodźców i myślę, że w przyszłym roku jeszcze do nowych celów.
Red.: Czy w czasie roku, zanim rozpocznie się Tydzień Edukacji Globalnej, możemy także jakoś pomagać, wysyłać jakieś listy, środki?
A.D.: Myślę, że ważne jest po prostu myślenie o tym i poznawanie, bo wszystko, co złe w nas, w naszych głowach, nasze uprzedzenia, czego jest dużo, bierze się ze strachu, a strach bierze się z niewiedzy. Serdecznie zachęcam wszystkich młodszych i starszych, nawet dzieci, do brania udziału w bezpłatnych spotkaniach, które organizuję już trzeci rok w Gorzowie. W tym miesiącu projekt Multikulti, którego jestem założycielką, zaprasza do Gorzowa podróżników. Są to osoby działające w bardzo ciekawy sposób na świecie, nietuzinkowe. Myślę, że takie spotkania bardzo wiele wnoszą w nasze życie, chodźby budząc ciekawość czy inspirując, co można by jeszcze zrobić. W zasadzie jest to co miesiąc w poniedziałek, na początku lub na końcu miesiąca, ale w informatorze gorzowskim SPAM można zawsze przeczytać o naszych działaniach.
Red.: Gdzie się odbywają takie spotkania?
A.D.: Dotychczas odbywały się w sali kameralnej filharmonii gorzowskiej, ale w tym roku przenosimy się do głównego budynku Biblioteki Wojewódzkiej. Mamy bardzo dużą publiczność, W sali 102 mieścimy się akurat wszyscy. Zapraszam na spotkanie 14.12, gdzie będę opowiadała wraz z Maćkiem, z którym badałam wzrok na Filipinach, o naszych działaniach i pomysłach na przyszły rok.
Red.: Dziękuję bardzo za wywiad i do zobaczenia na spotkaniu w bibliotece.
A.D.: Do widzenia.

Rozmowę przeprowadziła: Aniela Borowczyk kl. 2c

Mały raj na Ziemi
Za namową pani Agnieszki Doberschuetz czworo uczniów klasy 2c, wraz z wychowawczynią, panią Agnieszką Łuczyk, uczestniczyło w jednym ze spotkań, o których wcześniej mówiła.
Pokaż/ukryj wrażenia pani Agnieszka Doberschuetz z podróży na Filipiny
Przez całą prezentację słuchaliśmy na zmianę zabawnych i wzruszających historii.
Pokazywano nam zdjęcia domów, budowanych nad kanałami pełnymi zanieczyszczeń, które także pełniły rolę ścieków. Co nas wyjątkowo przeraziło, było to również ujęcie wody do prania i picia dla wielu mieszkańców. Jednak każdy z nich na zdjęciach uśmiechał się od ucha do ucha, z zębami czy bez. Czy to na ulicy, czy w domu, dziecko czy dorosły - każdy, bez wyjątku, wydawał się być najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. A przecież mnóstwo z nich straciło cały swój dobytek, a bardzo często i rodziny. Ludzie w więzieniach tańczyli, malowali, śpiewali i uprawiali jogę. Dzieci ulicy z radością czytały darowane im podręczniki i zajadały się papką ryżową.
- To właśnie był ich mały raj na ziemi. - Jak to pięknie podsumowała pani Agnieszka.

Tradycyjnie już, na świąteczny okres, pan Ireneusz Skubicki jako reżyser i twórca polskiego tekstu, przygotował liryczną piosenkę w wykonaniu Patrycji Kałużnej i Emilii Olszewskiej do muzyki Michaela Jacksona - "Earth song" wspaniale oddając bożonarodzeniowy nastrój.
Korzystając z materiału filmowego zaprzyjaźnionej redakcji Kuriera 21 zamieszczającej wydarzenia z życia szkoły na serwisie społecznościowym Facebook, prezentujemy jego świąteczne wydanie.
Zobaczycie w nim śpiewające uczennice naszego Zespołu Szkół nr 21, absolwentów Gimnazjum, operatora kamery i statystów na tle wieczornych, urokliwych miejsc Gorzowa Wlkp.
Obok zamieszczamy również krótką relację filmową z tradycyjnej "Świątecznej Kawiarenki" pokazującą przedstawienie jasełkowe, które w wykonaniu uczniów Gimnazjum pod kierunkiem pań Anny Wyczesanej, Agnieszki Łuczyk i Magdy Jankowskiej mieli przyjemność obejrzeć nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Życzymy w okresie Świąt Bożego Narodzenia przyjemnego słuchania i oglądania twórczości wyjątkowo utalentowanych uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.
Od Admina:
Jeżeli w powyższym bloku informacyjnym nie widzisz prezentacji video to znaczy, że jesteś użytkownikiem Internetu korzystającym ze starej przeglądarki i systemu operacyjnego, nieobsługujących technologii HTML 5.
Powyższe filmy zostały udostępniony w odtwarzaczu, który działa poprawnie tylko pod systemami operacyjnymi Windows 7, 8 i 10.
Najwyższy czas na zmiany w komputerze gdyż multimedia będą zajmować coraz większą część treści umieszczanej na stronach www. Nowy język HTML 5 daje także nowe możliwości bardziej atrakcyjnego i bogatszego przekazu informacji, który będziemy wykorzystywać.

W poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku w holu szkoły odbył się tradycyjny już

Konkurs Stroików Bożonarodzeniowych
Udział wzięło kilkanaście klas. Stroiki oraz inne elementy dekoracyjne prezentowane jako kompozycje stołu świątecznego zostały wykonane dowolną techniką wybraną przez uczestników.
Talent i fantazja młodych ludzi nie miały granic. Korytarze szkolne wypełniły się tego dnia pachnącymi choinkami i gałązkami świerku. Wszystko przebiegało w przemiłej atmosferze przy dźwiękach kolęd.
Oceny stroików dokonało jury pod przewodnictwem pani dyrektor Gimnazjum Doroty Sidorowicz z udziałem sekretarz Samorządu Uczniowskiego Karoliny Rusewicz i opiekunek SU Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, pań Renaty Muszyńskiej i Agnieszki Łuczyk.
Oceniano kreatywność, pomysłowość, pracochłonność, dobór elementów dekoracji oraz estetykę. W czasie trwania pokazu publiczność wybierała najładniejszy stroik między sobą.
1 miejsce zdobyła klasa IIc, której stroik posiadał dużo elementów dekoracyjnych w postaci kwiatów, szyszek i owoców oraz ozdobną świeczkę z Mikołajem i wizualnie spodobał się komisji. Można obejrzeć go powyżej na zdjęciu jak i pozostałe w premierowej flashowej oprawie.
Konkurs zorganizował Samorząd Szkolny, który w tym roku jest niezwykle twórczy i aktywny w swoich działaniach na rzecz społeczności uczniowskiej. Dziękujemy.
Gratulujemy uczniom zwycięskiej klasy jak i wszystkim uczestnikom konkursu stroików, podczas którego poczuliśmy w szkole prawdziwy przedsmak świąt Bożego Narodzenia.

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia i nierozłącznie kojarzone z nimi Mikołaj przynoszący prezenty pod choinkę, jak i sama choinka to doskonała okazja do wyzwolenia inwencji twórczej wśród uczniów gimnazjum obdarzonych talentem malarskim.
Nauczycielka sztuki, pani Aleksandra Karłowska, zorganizowała wystawę prac wykonanych na lekcjach plastyki pod tytułem "Choinka w ludzkiej postaci".
Technika była dowolna, więc na rysunkach zauważyć można użycie brokatu, waty, krepiny, korali czy też innych środków wyrazu poza farbkami.
Redakcja jest pod wrażeniem tak dużej ilości, doskonale dopracowanych plastycznie małych dzieł sztuki. Obiecujemy zaprezentować całą twórczość ucznia, który w opinii nauczycielki rokuje w przyszłości nadzieję na mistrza pędzla.
Zapraszamy również do holu naszej szkoły by na żywo obejrzeć galerię "choinek" i osobiście poznać autorów podpisanych na odwrocie prac.

Dnia 17 grudnia 2015r. odbyła sie szkolna wycieczka do Berlina, którą zorganizował Samorząd Uczniowski.
Wraz z paniami Ireną Biedrzyńską, Renatą Muszyńską i Katarzyną Wojciechowską oraz przewodniczką z biura "Project", z samego rana ruszyliśmy w kierunku stolicy naszego zachodniego sąsiada.
Zwiedziliśmy między innymi Pergamon, Muzeum Techniki - Spectrum. Następnie ulicami miasta przeszliśmy spacerkiem obok Reichstagu, Bramy Brandenburskiej i słynnej ulicy Unter den Linden (Uniwersytet Humboldta, Spalona Biblioteka, katedra św. Jadwigi, Niemiecka Katedra). Przy okazji mieliśmy okazję podziwiać salony ze sportowymi autami.
Resztę dnia spędziliśmy na Alexanderplatz, nazwany tak na cześć imperatora Rosji Aleksandra I, przechadzając się po znanym na całym świecie jarmarku świątecznym.
Był to najmilszy i najbardziej wyczekiwany punkt wycieczki. Słuchając świątecznych piosenek, można było zakupić niemieckie przysmaki i słodkości.
Niektórym udało się nawet zrobić świąteczne zakupy. Z pewnością wycieczkę można zaliczyć do bardzo kształcącej i udanej formy spędzenia czasu jako uzupełnienie szkolnej edukacji.

Relacja: Karolina Rusewicz, zdjęcia: Adrianna Dolacińska

Redakcja Gim21 przeprowadziła wywiad z Karoliną Cedro, wzorową uczennicą klasy 3c, finalistką konkursu przedmiotowego z chemii, ze średnią ocen na okres powyżej 5.0, wszechstronnie utalentowana kolarką torową, szosową i przełajową, niezwykle zdolną malarką i rysowniczką.
Zapraszamy do lektury.

Redakcja Gim.21: Jaki sport uprawiasz?
Karolina Cedro: Kolarstwo praktycznie w każdej odmianie: szosowe, torowe, przełajowe oraz, być może w przyszłym roku, MTB.
Red.: Czemu wybrałaś ten sport, a nie inny?
Karolina: W gruncie rzeczy sama nie wiem. Dopiero po kilku latach mam świadomość dlaczego. Po prostu kocham jeździć na rowerze.
Red.: Czy ktoś zainspirował Cię do kolarstwa?
Karolina: Nikt mnie nie zachęcał. Sama postanowiłam rozpocząć moją przygodę z kolarstwem.
Red.: Jak długo już trenujesz?
Karolina: Trenuję od około 2-3 lat.
Red.: Jakie są Twoje największe osiągnięcia?
Karolina: Moje największe osiągnięcia to:
w kat młodziczka - II m-ce Międzywojewódzkich Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego i Lubuskiego ze startu wspólnego,
- III m-ce Międzywojewódzkich Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego i Lubuskiego w jeździe indywidualnej na czas,
w kat. j. młodsza - IX m-ce w 78 MP przełajowych w Bytowie,
- XXI m-ce 2 x MP szosowych ze startu wspólnego i jeździe indywidualnej na czas w Koziegłowach-Piechowicach.
- XVII m-ce w GMP Jelenia Góra (szosowe) - Cieplice
(oraz liczne inne starty miejsca i sukcesy zarówno w kolarstwie przełajowym, torowym jak i na szosie)
Red.: Czy chciałabyś uprawiać jeszcze jakieś dyscypliny sportowe?
Karolina: Sądzę, że tak ponieważ jestem osobą ruchliwą i dość ambitną. Jednak z drugiej strony kolarstwo jest chyba najbardziej wymagającym i zdyscyplinowanym sportem, dlatego uważam, że nie miałabym czasu i siły na inny sport.
Red.: Co jest dla Ciebie motywacją do osiągania coraz lepszych wyników?
Karolina: Myślę, że nie mam konkretnego "motoru", który napędza mnie do działania. Głównie czerpię motywację z otoczenia, w którym jestem wspierana, czyli rodzina, trener, przyjaciele i fani:). Do coraz lepszych wyników motywuje mnie również chęć bycia kimś znanym oraz osiągnięcie czegoś więcej ponad przeciętność.
Red.: Czy satysfakcjonują Cię Twoje wyniki sportowe?
Karolina: Na daną chwilę mam satysfakcję z moich rezultatów. Choć jak to się mówi kolarstwo "łyka się małymi łyżeczkami"". A więc wszystko w swoim czasie.
Red.: Czy oprócz kolarstwa masz jakieś hobby?
Karolina: Owszem! Od około 8 lat uczęszczam na zajęcia artystyczne do MDK-u. Moją pasją jest malowanie i rysowanie. Czerpię też radość z nauki oraz czytania książek. Czasem nazywają mnie "kolarką-malarką":).
Red.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy dużych sukcesów.

Rozmawiała: Angelika Grzegorczyk

9 grudnia 2015r. odbył się finał
unihokeja dziewcząt
w ramach Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży
Finał poprzedzony był półfinałami, które odbyły się dnia 8 grudnia 2015r. w Gimnazjum nr 7.
W półfinałach udział wzięły następujące szkoły: Gimnazjum nr 13, Gimnazjum Sportowe, Gimnazjum społeczne oraz Gimnazjum 21. Gimnazjum nr 13 oraz Gimnazjum Sportowe nie dojechały na zawody.
W półfinałach rozegrałyśmy mecz z Gimnazjum Sportowym i uległyśmy dwoma bramkami, w rezultacie mecz zakończył się wynikiem 4:2. Obydwie drużyny awansowały do finału.
Finał to wielka niespodzianka dla wszystkich zespołów. Nasza szkoła trafiła na dwie wymagające drużyny, trenujące unihokeja - Gimnazjum nr 7 oraz Gimnazjum Społeczne, w grupie finałowej znalazło się jeszcze Gimnazjum nr 9.
Pierwszy mecz zremisowałyśmy z Gimnazjum nr 9 - 1:1. Drugi mecz był bardzo ważny, ponieważ dziewczyny chciały zrewanżować się zespołowi, z którym przegrały półfinałowy pojedynek. Pewnie weszły na boisko i rozegrały wspaniały mecz, w rezultacie - remis 1:1.
Niestety przed ostatnim meczem sfaulowana została nasza czołowa zawodniczka, Klaudia Borkiewicz i grałyśmy w poważnym osłabieniu z Gimnazjum nr 7.
Klaudia dzielnie, z wielkim bólem wytrwała do końca meczu.
Jej niedyspozycja zaważyła jednak na wyniku końcowym i uległyśmy Gimnazjum nr 7 - 1:6.
Wiedziałyśmy, że mamy medal koloru brązowego. Cieszymy się bardzo z niego. Okupiony został on mnóstwem wylanego potu i kilkoma kontuzjami.
Gimnazjum nr 21 reprezentowały: Klaudia Borkiewicz, Natalia Szymanowska, Julia Świątkowska, Aleksandra Łuczyk, Katarzyna Jagła, Oliwia Hucik, Paulina Belda, Nikola Bogusz, Julia Gębska, Klaudia Dal.
Trenerką i opiekunką drużyny była pani: Agnieszka Łuczyk.
Relacja: pani Agnieszka Łuczyk

W poniedziałek, 7 grudnia, będziemy obchodzili w szkole Mikołajki. Ponieważ 6 grudnia to niedziela, a chcemy wspólnie uczestniczyć w tym przyjemnym wydarzeniu jakim jest przekazywanie sobie drobnych podarków przypominających nieraz o sympatii, a czasem o wdzięczności.
Tradycją stało się w naszym Gimnazjum obchodzenie Mikołajek w przebraniu Św. Mikołaja. Uczniowie w takich strojach, a szczególnie w czerwonej czapeczce na głowie mogą przebywać na lekcjach i nie są pytani na ocenę, a na przerwach obdarowują się prezentami.
Na głównym holu, podczas długich przerw słychać będzie świąteczne piosenki, często w nieco innych, niż na ogół znanych, wersjach.
Św. Mikołaj i Śnieżynki przełożyli wręczanie prezentów na poniedziałek, 7 grudnia, ze względu na przypadające w tym roku imieniny Mikołaja w niedzielę.
Redakcja Gim21 będzie wśród Was z aparatem fotograficznym i zachowa w kadrze ujęcia pokazujące radosną atmosferę panującą na przerwach i lekcjach.
6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami, często w nocy z 5-go na 6-go podkłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, dużej skarpecie.
Święto Mikołaja znane jest na całym świecie pod nazwami: Santa Clause (USA), Babbo Natale (Włochy), Heilige Nicolaus (Niemcy), Mikulas (Czechy), Julemanden (Dania)
Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniejszej około roku 280. Już za młodu odznaczał się pobożnością toteż brat matki mikołaja biskup Patary wyświęcił go na prezbitra. Rodzice Mikołaja zmarli ok. roku 300 podczas zarazy, która w tym czasie nawiedziła Licje. Otrzymany spadek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i potrzebującym. Jak głosi legenda dary podsuwał anonimowo stąd pochodzi tradycja podkładania prezentów pod poduszkę.
Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał człowiekiem niezwykle skromnym wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym. Zmarł 6 grudnia około roku 345.
Postać i legenda świętego Mikołaja przedstawianego jako grubasek w czerwonym kożuchu z długą białą brodą w saniach zaprzęgniętych w renifery powstała prawdopodobnie w latach 20-tych naszego wieku na zlecenie koncernu Coca-Cola.

Rysunek: Karolina Cedro

Dobiegł końca szkolny etap olimpiad przedmiotowych. Zasób wiadomości przełożony na rywalizację punktową i procentową premiowaną awansem do zawodów szczebla rejonowego objął w tym roku 9 przedmiotów do których zdawania przystąpiło kilkuset uczniów gimnazjum. Niektórzy w ciągu miesiąca sprawdzali swoje umiejętności z kilku dziedzin wiedzy.
Decyzją Kuratorium Oświaty, każdy uczeń, który osiągnie 80% wartości punktowej całości testu zostanie zakwalifikowany do następnej fazy konkursu.
Komisje konkursowe naszego Gimnazjum po weryfikacji rozwiązanych zadań zarekomendowały do dalszych zmagań o tytuł najlepszych w Gorzowie, 29 uczniów naszego Gimnazjum, którzy są naszą dumą i wizerunkiem szkoły.
Gratulujemy wszystkim awansu do etapu rejonowego i czekamy na tytuły Laureata.
Na poziomie szkolnym po 3 kwalifikacje uzyskali Aniela Borowczyk, Magdalena Dusza i Mateusz Snoch.
Z Anielą Borowczyk przeprowadzimy wywiad, który ukaże się w przyszłym tygodniu.


W kameralnej sali Klubu Sportowego Gorzovia odbył się
Miejski Finał Szkół Gimnazjalnych
chłopców i dziewcząt w tenisie stołowym
Do turnieju zgłosiło się 9 zespołów chłopców i 8 dziewcząt. Zawody otworzyła i sędziowała absolwentka naszej szkoły Agnieszka Maluszczak - na co dzień menager i trener klubu Gorzovia.
Rozgrywki toczyły się w miłej i przyjaznej atmosferze, w doskonałych warunkach do gry w ping - ponga.
Tradycją już się stało, że nasze gimnazjalistki Julka Sobolska i Julka Libelt należą do faworytek gorzowskiej gimnazjady. Potwierdziły swoją klasę we wszystkich pojedynkach meczowych, wygrywając wszystkie gry bez straty punktów i setów awansując do marcowych półfinałów wojewódzkich.

W Spartakiadzie nasi uczniowie zajęli miejsce dzielone 5-6. Wystąpili w następującym składzie: Filip Cwojdziński, Dominik Szabunia i Alan Goźliński
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
 1. Gimnazjum nr 21
 2. Gimnazjum nr 2 (sportowe)
 3. Gimnazjum nr 9
 4. Gimnazjum nr 13
 5. Gimnazjum nr 7 i 3
 6. Gimnazjum nr 6 i 20
Klasyfikacja końcowa chłopców:
 1. Gimnazjum sportowe nr 1
 2. Gimnazjum sportowe nr 2
 3. Gimnazjum nr 9
 4. Gimnazjum nr 16
 5. Gimnazjum nr 21 i 3
 6. Gimnazjum nr 20 i 7
 7. Gimnazjum nr 6
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Opiekunem, a zarazem trenerem jest nauczyciel wychowania fizycznego pan Roman Wączek, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 21.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie odbył się
Miejski Finał Szkół Gimnazjalnych w unihokeju chłopców
Zawody były poprzedzone eliminacjami, które odbyły się 17 listopada 2015 r, w Gimnazjum nr 21.
Awans wywalczyła nasza drużyna i Społeczne Gimnazjum. Sam finał miał swojego faworyta, Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego, które zdecydowanie wygrało wszystkie mecze (w szkole tej prowadzone są regularne treningi w unihokeja z drużyną w ogólnopolskiej centralnej lidze unihokeja)
Natomiast mecze o 2 i 3 miejsce były bardzo wyrównane i czasami decydowało sportowe szczęście gdyż pojedynki kończyły się jednobramkową przewagą.
Nasi uczniowie osiągnęli następujące rezultaty:
z SGSE przegraliśmy 1-8, z Gim-20 padł remis 1-1 i w meczu o 2 miejsce (srebrny medal) przegraliśmy po bardzo zaciętym i wyrównanym boju, 3-4 z Gim-7.
Ostatecznie zajeliśmy trzecie miejsce w Gorzowie.
Kolejność meczów finałowych:
 1. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
 2. Gim nr 7
 3. Gim nr 21
 4. Gim nr 20
Gimnazjum nr 21 reprezentowali:
Filip Cwojdziński, Mateusz Stępniewski, Wojciech Janiec, Kacper Paszkowski, Dominik Szabunia, Krystian Wojtera, Kacper Szydlik, Roland Tokarski i Patryk Kuciński.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Drużynę przygotował i prowadził nauczyciel wychowania fizycznego, pan Roman Wączek.

12 listopada 2015 roku w naszej szkole miał miejsce tradycyjny już Bal Niepodległościowy.
Zabawę uroczyście otworzyła dyrektor Gimnazjum nr 21 pani Dorora Sidorowicz słowami "poloneza czas zacząć". W tym roku do najstarszego polskiego tańca stanęły 22 pary.
Za całe przedstawienie odpowiedzialne były panie Katarzyna Wojciechowska i Renata Muszyńska, które przygotowały uczniów ruchowo i tanecznie poświęcając na to wiele poprzedzających bal tygodni.
Dekoracja to zasługa Samorządu Uczniowskiego, który narodowymi barwami baloników i szarfami na kolumnach nadał dodatkowy klimat trwającemu okresowi rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Punktualnie o 17.00 w galowych strojach uczniowie zatańczyli poloneza. Wyjątkowy bal, który odbył się po Dniu Patrona szkoły trwał 2 i pół godziny. Polonez wykonany przez uczniów wywarł na obecnych wielkie wrażenie. Wszyscy uczniowie wystąpili w strojach galowych. Dziewczęta ubrane w piękne sukienki z odkrytymi ramionami ze starannie dobranymi dodatkami i dbałością o każdy szczegół, chłopcy zaś w białych koszulach, garniturach i frakach. Był to wieczór, którego nikt nie zapomni.
Drugą częścią Balu była jedyna i wyjątkowa dyskoteka, na której nie zabrakło też tańca klasycznego do czego stosowny strój zobowiązywał. Wszyscy wspaniale się bawili, mało kto podpierał ściany. Ewentualnie tylko na odpoczynek.
Piosenki wszystkim przypadły do gustu. Odpowiedzialnym za klimat muzyczny był pan Ireneusz Skubicki wraz z uczniowską grupą didżejów.
Rodzice postarali się o przepyszne ciasta, które dodawały energii bawiącym się uczniom.
Na filmie oprócz samego poloneza zobaczyć można także przygotowania do Balu i wywiady z jej uczestnikami. Dziękujemy zaprzyjaźnionej Redakcji Kuriera 21 za udostępnienia materiału filmowego z Balu Niepodległościowego.
Powyższy film został udostępniony w odtwarzaczu, który działa poprawnie tylko pod systemami operacyjnymi Windows 7, 8 i 10.
Zależało nam na bardzo wysokiej jakości obrazu, a użytkowników Windows'a XP zapraszamy na portale Facebook lub YouTube do obejrzenia relacji z Balu.

10 listopada 2015 roku, w przeddzień Święta Niepodległości, wzięliśmy udział jako Zespół Szkół nr 21 w uczczeniu rocznicy odzyskania niepodległości, która odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta
W tym roku Gorzowski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, z którym jesteśmy związani emocjonalnie poprzez imię szkoły, obchodzi 26 lat swojego istnienia, a powstało w marcu 1989 roku. Z tej okazji, a także ze względu na 97 rocznicę odzyskania niepodległości i walk w obronie polskości Lwowa, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta akademia.
Po wprowadzeniu na salę sztandarów, w tym naszej szkoły, reprezentowanej w poczcie sztandarowym przez Olę Pawlaczyk, Patrycję Kałużną i Filipa Cwojdzińskiego, gości powitał prezes towarzystwa Zbigniew Juzwa dziękując za liczne przybycie i podkreślając istnienie w świadomości Lubuszan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich liczących już tylko niespełna 50 członków
Następnie głos zabrał prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, podkreślając kultywowanie tradycji i prawdę historyczną jaką może poznawać młode pokolenie w czym pomagają uczniowie Zespołu Szkół nr 21.
Kolejną prelegentką była radna Gorzowa, pani Grażyna Wojciechowska, która postarała się o wyróżnienia i medale dla tych osób, które pielęgnują związki historyczne z polskością na kresach południowo-wschodnich. Dyplomy z rąk Prezydenta Miasta i Wicewojewody odebrała dyrektor Zespołu Szkół nr 21, pani Iwona Turczyńska, nauczycielka muzyki z ZS 21, pani Magda Jankowska oraz uczniowie zaangażowani w teatralny spektakl zaprezentowany w części artystycznej dzisiejszej uroczystości. Zapowiedziane i wyjątkowo oczekiwane było wystąpienie nauczyciela historii z Gimnazjum nr 21, pana Tomasza Bobina, który w swoim odczycie opisywał dzieje historyczne od uzyskania przez Polskę niepodległości aż do pierwszych lat po II wojnie światowej.
Uroczystości zakończyła część artystyczna, w trakcie której wystąpiła gorzowska młodzież szkolna.
Grupa artystyczna uczniów pod kierunkiem pań Ewy Świętoń i Magdy Jankowskiej zaprezentowała scenki słowno-muzyczne obrazujące wydarzenia jakie miały miejsce przed ponad 100 laty. Jak co roku wzruszyliśmy do łez zebranych w pięknej auli bibliotecznej, wśród których byli potomkowie osób doświadczających na sobie tragizm walk o wolny Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Relacja i zdjęcia: Redakcja

W poniedziałek, 9 listopada 2015r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona.
Miały one miejsce w hali sportowej, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie. Cześć oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów: Szkoły i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
To bardzo ważne wydarzenie dla szkoły o takim imieniu, gdyż w ten sposób oddany został hołd młodym ludziom, którzy polegli w walce o niepodległość Polski.
Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Ewy Świętoń, oprawą plastyczną i scenografią zajęła się pani Aleksandra Karłowska.
Za stronę muzyczną widowiska odpowiedzialna była pani Magdalena Jankowska wraz z panem Ireneuszem Skubickim i jego asystentem Adamem Kamodą.
Zgodnie z tradycją wydarzenie otworzyła dyrektor, pani Iwona Turczyńska, potem przemówił do nas prezes Kresowiaków, pan Zbigniew Juzwa, a następnie od wiceprezes TMLiKPW, pani Marii Bożek najbardziej zaangażowani nauczyciele otrzymali stosowne dyplomy i podziękowania za utrwalanie pamięci o polskości ziem na wschodzie.
Uroczystość rozpoczęta została hymnem szkolnym o patriotycznej treści w obecności pochylonego sztandaru, którego słowa i nastrój wzruszył wszystkich na sali budząc wśród uczniów, nauczycieli i rodziców refleksję, komu zawdzięczamy wolną Polskę i jaką jej wyzwoleńcy musieli ponieść za to cenę.
Potem nastąpiła część artystyczna. Przedstawiony został montaż słowno - muzyczny nawiązujące tematycznie do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918r. Data ta jest jedną z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Dlatego warto o niej pamiętać, bo dzięki temu dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce.
Całość o bardzo podniosłym charakterze, wywarła na widowni ogromne wrażenie. Patriotyczne piosenki wykonane przez szkolny zespół "OK" potęgowały emocje podczas odgrywanych przez młodzież scen z obrony Lwowa. Ukazano ból i cierpienie rodzin młodych bohaterów oraz ogromną odwagę powstańców. Ich postawa jest stawiana za wzór uczniom naszej szkoły.
Na zakończenie głos zabrała również przedstawicielka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pani Władysława Staryszak, podziwiając bezinteresowny patriotyzm wśród uczniów naszej szkoły i wręczając bukiet kwiatów na ręce pani dyrektor szkoły.
Przedstawienie to podobało się, więc aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Część oficjalną sprawnie poprowadzili uczniowie, Judyta Kasprzak i Wiktor Pawlak.
Obchody Dnia Patrona szkoły są ważnym wydarzeniem, ponieważ nie pozwalają zapomnieć o rówieśnikach, którzy oddali swe młode życie za Ojczyznę i odzyskanie niepodległości. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła ma właśnie takiego patrona. My, Polacy powinniśmy takie wydarzenia ocalić od zapomnienia.

Relacja i zdjęcia: Redakcja

Matematyka, to nie tylko cyfry, liczby, działania, równania, zadania, funkcje. Krótko mówiąc, to nie tylko polecenia w podręcznikach.
"Bystre oko" zauważy więcej. Figury, odcinki, symetrie, krzywe a także prawa, którymi rządzi się matematyka w przyrodzie, naturze martwej jak i architekturze.

Dlatego uważamy, że warto zaprezentować na stronie internetowej zdjęcia naszych uczennic Marty Szynkarczuk z klasy 1c gimnazjum oraz Olgi Stefanów z klasy 3b gimnazjum, które wzięły udział w międzynarodowym konkursie skierowanym do szkół przez gorzowski Wydział Edukacji pod nazwą "Matematyka w Obiektywie".
Organizatorem konkursu jest Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Opiekunką przedmiotową uczennic jak i nauczycielką matematyki w Gimnazjum nr 21 jest pani Monika Janas.

W piątek, 30 października obchodziliśmy w szkole Halloween.
Zwyczaj ten związany jest z maskaradą, odnosi się do święta zmarłych i jest już w naszej szkole tradycją.
Na korytarzach widzieliśmy strachy, upiory, duchy i inne przebrane i odrażające postacie. Zgodnie z założeniem Samorządu Uczniowskiego, osoba, która tego dnia przebrała się, nie była pytana.
Każda klasa miała zadanie, aby przygotować straszną dynię.
Na długiej przerwie w holu dyrektor Szkoły Podstawowej, pani Danuta Pławska wraz z opiekunką SU gimnazjum panią Renatą Muszyńską, opiekunką SU szkoły podstawowej panią Agnieszką Łuczyk i zastępcami przewodniczącej SU Karoliną Rusewicz i Jakubem Puchalskim ogłosili wyniki konkursu wybierając najbardziej fantazyjnie, wyrzeźbione warzywo.
Okazało się, że najbardziej upiorną dynię przygotowała klasa 2b, która "ozdobiona" została krwią, zębami, pająkami i ogniem.
W szkole było bardzo duże zainteresowanie tą formą zabawy. Samorząd Uczniowski doskonale zorganizował ten dzień dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Halloween wywodzi się od celtyckiego obyczaju Allhallow Even - w wigilię 1 listopada palono ogniska dla dusz zmarłych. W XIX wieku przywędrowało wraz z irlandzkimi emigrantami do Ameryki i tam zmieniło nazwę na Halloween. W drugiej połowie XX wieku święto trafiło znowu do Europy. W Irlandii za czasów pogańskich ludzie przebrani w kolorowe kostiumy odprowadzali duchy do granic miasta. Niezamożni proponowali bogatym interes, który polegał na tym, że mieli odprawiać modły za dusze zmarłych w zamian za chleb. Dzisiaj tradycja ta uległa przekształceniu, a jej symbolem jest dawanie słodyczy dzieciom chodzącym od domu do domu. Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla irlandzkich chłopców oznaczała błędne ogniki uważane za dusze zmarłych. W czasie tajemniczych celtyckich obrzędów uwalniano ludzkie dusze z ciał czarnych kotów, sów i nietoperzy. Pewnie teraz błądzą gdzieś po świecie...
Grafika: Karolina Cedro

Terminy

Luty 2016
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

błędy na stronie


Podaj swoje imię:

Wpisz adres e-mail:


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl