Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Regulamin egzaminu gimnazjalnego 2014

Egzamin gimnazjalny 2014
Egzamin gimnazjalny ma charakter:
 • powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim
 • obowiązkowy - jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę
 • zewnętrzny - uczniowie piszą w zasadzie w swoich szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają przeszkoleni egzaminatorzy OKE
(Egzamin na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu)
Części egzaminu:
Część humanistyczna trwa 150 minut, składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
9:00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut)
11:00 - z zakresu języka polskiego, trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być przedłużony nie więcej niż o 45 minut)
Część matematyczno-przyrodnicza trwa 150 minut, składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.
9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut)
11:00 - z zakresu matematyki, trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być przedłużony nie więcej niż o 45 minut)
(lub naciśnij ESC)
Ciąg dalszy regulaminu egzaminu w tym miejscu...
Jutro we wszystkich gimnazjach w całej Polsce odbędzie się egzamin gimnazjalny sprawdzający wiedzę nabytą przez uczniów podczas ostatnich trzech lat nauki a jego wynik dostarczy jednocześnie określoną ilość punktów koniecznych podczas rekrutacji do szkoły średniej.
Sale, w których odbędzie się egzamin podane są na tablicy ogłoszeń w holu szkoły wraz z nazwiskami trzecioklasistów przyporządkowanymi do danego gabinetu lekcyjnego lub sali sportowej.
W środę, 16 kwietnia, odbędzie się w naszej szkole obowiązkowy apel informacyjny dla wszystkich uczniów klas trzecich na temat egzaminu gimnazjalnego.

Udział w egzaminie jest obowiązkowy nieobecność skutkuje powtarzaniem klasy III.
Zapamiętaj!
 • 23 kwietnia (środa), godz 9.00 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - trwa 60 minut
  godz 11.00 z zakresu języka polskiego - trwa 90 minut
 • 24 kwietnia (czwartek), godz 9.00 z zakresu przedmiotów przyrodniczych - trwa 60 minut
  godz 11.00 z zakresu matematyki - trwa 90 minut
 • 25 kwietnia (piątek), godz 9.00 z języka obcego nowożytnego, na poziomie podstawowym - trwa 60 minut, godz 11.00 na poziomie rozszerzonym - trwa 60 minut
 • Do szkoły przyjdź najpóźniej o godzinie 8.30
 • Nie przynoś korektora ponieważ nie można go używać.
 • Nie przynoś do szkoły telefonu ani nic do jedzenia, do picia oraz maskotek.
 • Zabierz ze sobą ważną legitymację szkolną lub paszport, czarno piszące 2 długopisy, zegarek abyś mógł dobrze zorganizować sobie czas pracy (na napisanie testu masz tylko 60 i 90 minut)
 • Zabierz przybory geometryczne bez piórnika.
Życzymy wszystkim zdającym połamania piór i maksymalnej ilości punktów, a przygotowując strój na ten dzień polecamy obejrzenie prezentacji fotograficznej egzaminu gimnazjalnego z roku 2012

Redakcja www Gim 21

składa serdeczne życzenia świąteczne uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i wszystkim odwiedzającym stronę www naszej szkoły.

Wesołego Alleluja!

Wielkanoc

Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie — najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.)

Termin obchodzenia święta

Ustalono w 325 roku na soborze nicejskim, nawiązując do żydowskiego święta Pesach, na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, tj. między 22 III a 25 IV

Śmigus - Dyngus

Zwany też lanym poniedziałkiem, jest obyczajem związanym z drugim dniem Wielkanocy. W XV wieku dyngus i śmigus były dwoma odrębnymi zwyczajami. Dyngus (dyngusowanie) oznaczał wymuszanie datków, najczęściej w postaci jajek, pod groźbą kąpieli. Śmigus to uderzanie, smaganie rózgą, gałązką lub palmą

Kartki świąteczne

Możesz złożyć życzenia świąteczne wysyłając wirtualną kartkę

Złóż życzenia

Wielkanocne zwyczaje ludowe

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus-dyngus, dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki, palma wielkanocna, Jezusek Palmowy.

Wywiad świąteczny

Zapraszamy do przeczytanie wywiadu świątecznego z księdzem Dariuszem Wytrykowskim nauczycielem religii w naszym Gimnazjum.
przejdź do zakładki wywiady


Gimnazjum to drugi etap edukacji podstawowej, obowiązkowy dla każdego ucznia. Młody człowiek idący zgodnie z harmonogramem nauczania powinien uczęszczać do gimnazjum między 13 a 16 rokiem życia. Spędzi więc w tej szkole trzy lata, które zakończy egazminem.
W życiu przechodzimy bardzo różne etapy. Są i takie etapy, które związane są ze szkołą, z kształceniem. Każdy człowiek musi je przejść. Oczywiście wszyscy przeżywamy je w różny sposób. Każdy z nas w różny sposób przyswaja wiedzę, inaczej uczy się. Niektórzy z nas są słuchowcami, inni to wzrokowcy. Czasami, aby określony materiał przyswoić musimy poświęcić na to wiele czasu a czasami wchodzi nam on bardzo szybko do głowy. Zależy to od człowieka, od jego zdolności, od predyspozycji. A takie cechy ćwiczymy w szkole.
Kształcenie odbywa się w kilku etapach. Po ukończeniu szkoły podstawowej idziemy do gimnazjum. W gimnazjum uczy się młodzież kilkunastoletnia. To bystrzy i inteligentni ludzie, którzy bardzo szybko się uczą. Oczywiście mają już swoje zainteresowania, niektóre przedmioty są przez nich lubiane inne wręcz nienawidzone. W gimnazjum kształtuje się nasz charakter. Bardzo wiele się uczymy. Taka wiedza jest naprawdę potrzebna w życiu. Dlatego też nie możemy zaniedbywać nauki. To bardzo istotne.
Choć wielu obawia się gimnazjów, zamiast obaw powinni raczej zastanowić się nad najbardziej sensownymi kryteriami, jakimi powinni się kierować wybierając wraz z dzieckiem szkołę, do której będzie ono chodziło. Ważne jest to, żeby rzeczywiście takiego wyboru dokonywać razem. Nie warto narzucać dziecku autorytarnie swojej woli, ale też nie powinno się oddawać mu całej inicjatywy. Trzeba rozmawiać, rozważać różne "za" i "przeciw". Aby to jednak zrobić, trzeba wiedzieć czym się kierować przy wyborze.
Podstawowa informacja jest taka, że uczęszczanie do gimnazjum jest w Polsce obowiązkowe, w związku z czym obowiązuje rejonizacja. Oznacza to w praktyce, że w lokalnym gimnazjum dziecko musi zostać przyjęte (trzeba jednak pamiętać o złożeniu na czas podania wraz z dokumentami).
Gimnazjum rejonowe może być bardzo dobrym rozwiązaniem, trzeba jednak wcześniej zasięgnąć języka na temat poziomu tej szkoły. Ważne są też sprawy bezpieczeństwa, to jak szkoła radzi sobie z problemami charakterystycznymi dla tego rodzaju szkół. Dobrą stroną korzystania z lokalnego gimnazjum jest niewątpliwie krótszy czas potrzebny na dotarcie do szkoły. Daje to więcej czasu na zajęcia pozalekcyjne i naukę w domu.
Może się oczywiście zdarzyć, że najlepiej byłoby wybrać inną szkołę, położoną trochę dalej. Wówczas jednak lepiej zorientować się jakie są w danej szkole kryteria naboru. Jest to ważne, ponieważ bez względu na poziom szkoła ma obowiązek przyjąć w pierwszej kolejności dzieci z rejonu, miejsc pozostaje więc niewiele.
Podstawowym kryterium jednak powinno być zdobycie informacji o danym gimnazjum, najlepiej z pierwszej ręki, od rodziców dzieci, które do tej szkoły chodzą lub niedawno chodziły. Dopiero wówczas można podjąć decyzję.

Od wtorku, 1 kwietnia, w Gimnazjum nr 21 będą obowiązywały specjalne, czerwone kombinezony dla uczniów i uczennic sprawiających kłopoty wychowawcze.
Strój będzie należało ubrać na siebie w szatni zaraz po przyjściu do szkoły i przebywać w nim na wszystkich lekcjach i w czasie przerw.
W kombinezony wszyty jest chip, który będzie informował wychowawcę, pedagoga i dyrekcję szkoły gdzie w danej chwili znajduje się kontrolowany uczeń.
Wyjątkowy kolor będzie także dobrze widoczny w monitoringu kamer.
Celem akcji jest zapobieganie wagarom, opuszczaniu terenu szkoły i palenie papierosów, spóźnieniom na lekcję, uczestniczeniu w konfliktach między uczniami i dewastacjom wyposażenia szkoły.
Jest już przygotowana lista uczniów łamiących zasady regulaminu szkolnego, z której można być skreślony lub też w każdej chwili dopisany.
Kombinezony uszyte zostały w różnych rozmiarach, z uwzględnieniem noszonego pod spodem własnego ubrania. Przygotowano wersję letnią i zimową.
Jeśli ktoś już teraz przeczuwa, że otrzyma to specjalne wdzianko może w sekretariacie szkoły napisać stosowne oświadczenie w formie przyrzeczenia o poprawie swojego zachowania i zmienić je w rzeczywistości. Można to jednak zrobić tylko od 31 marca do 1 kwietnia 2014 roku. Dotyczy to szczególnie osób z oceną naganną na pierwsze półrocze. Dla takich uczniów przewidziano okres próbny zawieszający noszenie czerwonego kombinezonu.

W czwartek "Gazeta Lubuska" opublikowała ranking gimnazjów w województwie lubuskim w oparciu o wyniki egzaminów, punkty staninowe* egzaminów gimnazjalnych z ostatnich trzech lat, punkty za laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
Zajęliśmy 18 miejsce w województwie lubuskim, 6 w Gorzowie wśród ponad 150 publicznych i niepublicznych szkół ujętych w zestawieniu w województwie lubuskim.
Uwzględniając tylko typ szkoły publicznej, do której się zaliczamy, zostaliśmy sklasyfikowani na 10 miejscu wśród lubuskich gimnazjów i na 3 miejscu w Gorzowie.
Nie możemy konkurować ze szkołami społecznymi, prywatnymi i katolickimi, do których komisje rekrutacyjne wybierają tylko najzdolniejszych uczniów rokujących nadzieję na sukces pedagogiczny. Odrzucani są natomiast uczniowie sprawiający trudności wychowawcze, odporni na wiedzę, z dysfunkcjami natury psychicznej i fizycznej oraz pochodzący z ubogich rodzin. Uczniowie mniej zdolni trafiają z konieczności do szkół publicznych w swoich rejonach, do przepełnionych klas z gorszą ofertą edukacyjną.
Tym bardziej możemy być tylko dumni z nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy wspólnym wysiłkiem, w doskonały sposób przekazują i zdobywają wiedzę dając przykład właściwych relacji między sobą, co przekłada się na wysokie miejsce w edukacyjnym rankingu.
Czytając rankingi należy zwrócić uwagę na dane składowe. Inaczej wyglądałaby lista, gdybyśmy uwzględnili tylko wyniki egzaminów gimnazjalnych z danego roku czy tylko staniny z trzech lat, a jeszcze inaczej gdybyśmy w naszym wykazie podali tylko liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium. Każdy więc może wyczytać to, co uważa za najważniejsze.
*Staniny to dziewięć grup do której przydzielane są szkoły w zależności od uzyskanych na egzaminach wyników. Stanin 9 oznacza grupę szkół, które uzyskały najwyższe noty na testach, 8 - nieco niższe i tak aż do do staninu 1 - grupującego gimnazja, które uzyskały najniższe wyniki na egzaminie.
Ze względu na niewyraźny druk opisu kolumn rankingu podajemy poniżej treść nagłówków:
punkty za laureatów 2013| punkty za finalistów 2013| średni wynik % szkoły-j.polski 2013| średni wynik % szkoły-historia, wos 2013| średni wynik % szkoły-matematyka 2013| średni wynik % szkoły-przedmioty przyrodnicze 2013| suma punktów za laureatów i finalistów 2012| staniny 2012-j. polski| staniny 2012-matematyka| staniny 2012-historia, wos| staniny 2012-przyroda| suma punktów za laureatów i finalistów 2011| suma stanin za część humanistyczną od 2009 do 2011 roku| suma stanin za część matematyczno-przyrodniczą od 2009 do 2011 roku| łączna punktacja.

Powitanie wiosny w tym roku szkolnym miało inny przebieg niż w latach poprzednich, kiedy to oglądaliśmy występy uczestników Szkolnego Festiwalu Piosenki.
Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny stał pod znakiem rolek od papieru toaletowego, z których nauczycielka plastyki, pani Aleksandra Karłowska z pomocą uczniów postanowiła ułożyć wężowy krąg ponieważ 12 tysięcy rolek było połączonych ze sobą.
Zgodnie z terminologią języka literackiego, mandala, bo tak nazywa się taka konstrukcja, to motyw artystyczny występujący głównie w sztuce buddyzmu tantrycznego gdzie jego tworzenie a następnie niszczenie jest uważane za rodzaj medytacji i ma duże znaczenie religijne.
Okazało się, że układanie mandali było próbą przed biciem rekordu Guinessa przez naszą szkołę w długości węża z rolek papieru toaletowego. O terminie poinformujemy.
Poza tym w szkole było głośno i wesoło. W holu równolegle stawiano budowle rolkowe, a następnie starano się nazwać to co zostało zbudowane. To bardzo pożyteczny i kreatywny pomysł wyzwalający u uczniów pokłady architektonicznej wyobraźni. W tle grała "muzyka naszego pokolenia" czyli trwał ostatni dzień "Piaskownicy 2014" w ramach Tygodnia Kultury Szkolnej pod opieką pana Adama Musiałowskiego. Do tego dopisała pogoda i w sumie ten dzień należy zaliczyć do bardzo przyjemnych i kształcących.


Dziękujemy redakcji Gazety Lubuskiej za udostępnienie filmu.
Obszerny materiał video o ostatnich wydarzeniach w szkole zrealizowany przez uczniów Gimnazjum można zobaczyć na stronie Facebooka.


14 marca 2014 roku w ostatnim dniu Gimnazjalnych Dni Kultury przenieśliśmy się do starożytności organizując Dionizje.
W komisji zasiedli: pan Ireneusz Skubicki, przewdniczący jury, Anna Kurowska, Agata Kurczyna i czcigodny Dionizos, w tą postać wcieliła się Ola Polewska.
Dionizje poprowadziły - Patrycja Muderhak i Joanna Zabagło.
Impreza rozpoczęła się gorącym powitaniem boga Dionizosa. Następnie jury poproszono do stolików, na których znajdował się nektar i ambrozja. Była to pierwsza konkurencja oceniana przez komisję. Po konsumpcji każda klasa przedstawiła w bardzo humorystyczny sposób przygotowaną scenkę, która była jednocześnie opisem wylosowanego boga. Z tym zadaniem klasy poradziły sobie doskonale. Następne konkurencje były bardzo ciekawe i różnorodne. Wszystkie miały związek z mitologią.
Ilustracja do wylosowanej sceny mitologicznej to pierwsze zadanie, za które komisja oceniała uczniów klas pierwszych. Zjadanie jabłka to druga konkurencja gdzie owoc należało zjeść bez pomocy rąk. Starożytne wyścigi rydwanów wywołały na holu wielkie emocje. Stajnia Augiasza to kolejne zadanie przedstawicieli klas.
Lot Ikara - taką nazwę nosiła następna konkurencja, która polegała na skonstruowaniu papierowego samolotu i wyrzuceniu go z wyznaczonego miejsca. Kolejna konkurencja to Strzała Amora polegała na trafieniem z łuku w środek serca, oczywiście papierowego. Puszka Pandory to pokazanie za pomocą gestów i mimiki wylosowane szkolne (nie)szczęście. Ta konkurencja okazała się bardzo trudna dla zgromadzonych uczni, którzy musieli dokładnie odgadnąć hasło końcowe
Ze starożytnej Grecji pochodziło wielu wybitnych matematyków. Na naszych Dionizjach nie mogło zabraknąć takiego zadania. Do konkurencji matematycznej przystąpiło po 2 uczniów klas pierwszych zmianiając cyfry rzymskie na arabskie i odwrotnie.
Kolejne zadanie nosiło nazwę Nić Ariadny. Polegało na zwijaniu kłębka na czas w jak największy motek.
Wiadomość od Zeusa przekazywaliśmy sobie na zasadzie głuchego telefonu. Cała impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Każdy uczeń miał wkład w ogólny efekt naszych Dionizji. Byliśmy pod wrażeniem wszystkich występów i konkurencji. Punktacja była bardzo wyrównana. Aż do samego końca nie wiadomo było kto zwycięży.
Jednak najlepsi okazali się uczniowie z klasy 1b. Drugie miejsce zdobyła klasa 1a, a trzecie - 1c.
Gratulujemy i dziękujemy Wychowawcom, Samorządowi Szkolnemu oraz zaangażownym w organizację Dionizji uczniom za pracę w trakcie ich przygotowywania.
Do klimatu zabawy nie dopasowały się, niestety, prowadzące Dionizje konferansjerki, których ubrania daleko odbiegały od odzieży noszonej w starożytnej Grecji. Nie zadbano również o właściwy danej epoce podkład muzyczny, a niekontrolowani przez nikogo uczniowie siedzący przy konsoli, raczej utrudniali odbiegającymi tematycznie piosenkami, odbiór wrażeń podczas tego kulturalnego wydarzenia. To należy koniecznie poprawić w przyszłym roku.
Relacja z Dionizji przez prowadzącą ten dzień Gimnazjaliów [wersja oryginalna].
14.03.2014r. obyła się zabawa w Gimnazjum nr 21. Wszyscy nazywają ją "Dionizjami". Przeniosła ona nas do starożytnej Grecji. Konkurs prowadziły Patrycja Muderhak i Joanna Zabagło. W jury znaleźli się: przewodniczący Ireneusz Skubicki, dwie uczennice Anna Kurowska i Agata Kurczyna oraz czcigodny Dionizos ku pamięci, którego zbierali się Grecy i świętowali, grała Ola Polewska, a właściwie Pola Polewska. Świetnie oddała jego osobę.
W konkursie brały udział pierwsze klasy gimnazjum, czyli trzy klasy A, B i C. Musieli popisać się strojem starożytnych Greków, który musieli mieć na sobie przez cały czas. Było wiele zabawnych, ale także trudnych konkurencji m.in. zwijanie "nici Ariadny", zbudować tj. zrobić z papieru samolot, który nie podzieliłby losu Ikara. Gimnazjaliści świetnie się bawili, było dużo, bardzo dużo śmiechu. Zdarzyły się także wpadki, które prowadziły do niekontrolowanej radości. Dzieciaki także rywalizowały, wiadomo każdy chciał zdobyć Złoty Numerek:).
Żeby jak najlepiej wypaść przed jury przygotowali miód i ambrozję, czyli pokarm starożytnych Bogów. Krytycy byli w niebo wzięci spożywając podane im przysmaki. Wszystkie klasy dały z siebie wszystko i wyszło im to wspaniale. Dowodem na to są oceny Jurorów i to, że nawet prowadzące nie mogły się oprzeć żeby nie powyjadać troszkę ławie oceniających.
Po trudach i staraniach pierwszoklasistów jedna klasa wysunęła się na prowadzenie, a mianowicie klasa B. Ona wygrała i zdobyła nagrodę, o którą wszyscy walczyli. Krzyki radości wypełniły szkołę. Pierwszoroczniacy zgrali się dzięki temu konkursowi. Mi, jako obserwatorowi bardzo podobała się ta impreza i stwierdzam, że powinno być ich więcej.

Joanna Zabagło

W dniu 13.03.2014 w Gimnazjum nr 21 miało miejsce kolejne wydarzenie kulturalne, pn.: "Europa Europa".
Miało ono na celu poznać niektóre państwa naszego kontynentu oraz zintegrować przez zabawę. Myślę, że udało się to osiągnąć.
Dwoje prowadzących uczniów, Kuba Grochowski i Julia Świątkowska świetnie wprowadzili nas w nastrój turnieju, przedstawiając następnie jury w którym zasiedli: pan Ireneusz Skubicki, Martyna Książkiewicz, Oliwia Połeć i Joanna Górecka. Komisja bardzo starannie oceniała każdą konkurencje, była zgodna i moim zdaniem sprawiedliwa.
Wcześniej trzy klasy drugie wylosowały Hiszpanię, Włochy i Francję, które to państwa należało zaprezentować w różnych dziedzinach. Za kuchnię odpowiadały dziewczęta, które starały się zadowolić smak jury, przygotowując potrawy charakterystyczne dla danego kraju.
Każda konkurencja była starannie przygotowana jak i uczniowie biorący udział w rywalizacji choć zdarzały się drobne wpadki braku wiedzy. Prezentacja strojów narodowych , przedstawienia krajów, dyktando, piosenka, we wszystkich konkurencjach starali się wypaść jak najlepiej potrafili.
Pomimo starań wszystkich uczestników zabawy, to klasa IIc wygrała Europę... Kiedy jury ogłosiło werdykt radości nie było końca. Krzyczeli, śmiali się, gratulowali sobie nawzajem.
Jako redaktorka Gim21 i osoba kibicująca każdej klasie mogę powiedzieć, że był to miło spędzony czas, odmiennie niż na co dzień. Nie siedząc w ławkach i ucząc się, ale bawiąc, śmiejąc i rywalizując. Takie spotkania są potrzebne aby się wyluzować i odbiec trochę myślami od testów, nauki i stresu.

Relacja: Joanna Zabagło

Rozpoczęły się długo wyczekiwane Gimnazjalne Dni Kultury.
Przez trzy dni każdy rocznik gimnazjum weźmie udział w turnieju organizowanym przez Samorząd Uczniowski jak i same klasy wspólnie z wychowawcą.
Są to odpowiednio: Dionizje dla klas pierwszych, Europa Europa dla drugoklasistów oraz Wygibus, w którym dzisiaj wzięli udział najstarsi uczniowie naszej szkoły. To konkurs wiedzy, sprawności intelektualnej i ruchowej.
Rywalizację oceniało jury w składzie: pani dyrektor Dorota Sidorowicz, pani Anna Wardyn oraz Karolina Cedro i Julia Świątkowska. Imprezę poprowadziła: pani Agnieszka Łuczyk.
Rozpoczęliśmy od wylosowania przysłów przez przedstawicieli klas. Ich zadanie polegało na ich zilustrowaniu. Następnie odpowiadaliśmy na pytania z biologii, fizyki, chemii, języka polskiego, historii i sztuki. Uczniowie musieli także ułożyć puzzle, na których widniało ostatecznie zdjęcie pomnika lub polskiej budowli historycznej. Reprezentanci klas dostali zadanie aby w określonym czasie poprawnie obłożyć zeszyt szarym papierem. Braliśmy także udział w scenkach, w których wybrani uczniowie opisywali znanych Polaków.
Wyniki konkurencji stały na bardzo wyrównanym poziomie. Właściwie dopiero jeden z punktów programu jakim było wykonanie piosenki pokazał, że potrafimy się bawić i ta konkurencja decydowała w zasadzie o końcowej kolejności miejsc.
Nowością Wygibusa było zaprezentowanie samych siebie jako zespół klasowy dzięki czemu dowiedzieliśmy się o wielu nieznanych cechach osobowości naszych koleżanek i kolegów.
Uczniowie wykazali się wielkim zaangażowaniem i pomysłowością przez co miło spędziliśmy czas.
Ostatnia oceniana konkurencja to prace plastyczne, które uczniowe wykonywali w czasie konkursu. Wszystkie dzieła otrzymały po 4 punkty.
Po podliczeniu punktów okazało się, że największą ich ilość zdobyła klasa 3c.
Na drugim miejscu uplasowała się klasa 3a, miejsce na najniższym stopniu podium należy do 3d. Czwarta lokata przypadła uczniom z 3e. Wygibus po raz kolejny pokazał, że uczniowie potrafią się zgrać i dobrze się wspólnie bawić. Chciałoby się napisać do zobaczenia za rok, jednak była to dla klas III ostatnia gimnazjalna zabawa. Będzie czego żałować...

Przed gimnazjalistami jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Zostało tylko kilka miesięcy na wybór szkoły, a co za tym idzie, również zawodu. Takich wyborów nie powinno dokonywać się bez przygotowania.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą gorzowskich szkół podczas organizowanych przez nie Dni Otwartych, podczas których przyszli uczniowie mogą zwiedzić klasy, porozmawiać z nauczycielami i wziąć udział w niektórych imprezach.
Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy szkoły, zorganizowanie spotkań z uczniami i nauczycielami, uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Przyszli uczniowie mogą także zapoznać się z ofertę edukacyjną szkoły, z kierunkami i profilami szkół.
Powyżej publikujemy ich szczegółowy harmonogram. Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką Szkoły średnie gdzie będą się ukazywały potrzebne informacje.

Szanowni Państwo!
Od 2004 roku możemy wybrać, na co przekazać 1% swojego podatku.
Dzięki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak płaconej fiskusowi. Możemy rozliczyć ją na rzecz budżetu państwa lub też możemy aktywnie włączyć się do akcji, która pomoże poprawić jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Uzyskane w ten sposób środki nie obciążają osobistego budżetu, ponieważ pieniądze w rzeczywistości pochodzą ze skarbu państwa.
Kolejny raz mamy szansę wesprzeć działania organizacji pracujących na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy możemy zdecydować, kto dostanie nasze pieniądze - 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu. Jeśli nie wesprzemy żadnej organizacji pożytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni - trafi do kasy państwa.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji "1% dla mojej szkoły", która także w tym roku obejmie zasięgiem całą Polskę. Sama akcja jest prosta i przejrzysta, a co najważniejsze nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Akcja "1% dla mojej szkoły" skierowana jest głównie do osób odprowadzających podatek i tych wszystkich, dla których ważna jest edukacja swoich dzieci i poprawa jakości kształcenia. Dzięki temu może nastąpić przekazanie swojego podatku właśnie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Poniżej pokazujemy jak wypełnić odpowiednią rubryczkę w formularz PIT-37:

Już teraz dziękujemy wszystkim Państwu za pomoc!

Egzamin humanistyczny
Gimnazjum nr 21
Egzamin mat.-przyr.
Gimnazjum nr 21
Chcielibyśmy, by każda szkoła bardzo dobrze uczyła, by to, do której szkoły uczęszcza uczeń, nie wyznaczało jego szans na dobre wykształcenie.
To stan idealny, do którego warto dążyć, ale w rzeczywistości szkoły znacząco różnią się wynikami nauczania. Dobitnie ujawniają to wyniki krajowych egzaminów.
Jednolite testy pozwalają spojrzeć nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz samorządom na wyniki nauczania w szerokiej perspektywie. Porównywalność wyników w skali całej Polski umożliwia przyjrzenie się osiągnięciom szkolnym z punktu widzenia kraju, województwa czy gminy.
Jednak obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania jest dalece niepełny. Czy wyniki egzaminów końcowych są wystarczającą miarą tego, jak dobrze uczy dana szkoła? Czy rankingi szkół ze względu na średni wyniki egzaminacyjny mają sens? Zdecydowanie nie. Równie ważny, a nawet ważniejszy jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej placówce.

Egzamin humanistyczny
gimnazjów gorzowskich

Egzamin mat.-przyr.
gimnazjów gorzowskich
Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, takich jak uprzednie osiągnięcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie uwarunkowane zdolności. Jeżeli tak, to wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania będą miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole.
Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej.
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. by można je zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie.
Metoda EWD nie "dodaje wartości" wynikom testów egzaminacyjnych.
Metoda edukacyjnej wartości dodanej służy przede wszystkim szkołom. To dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki właściwej analizie wyników egzaminacyjnych zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce. Wnikliwe przyjrzenie się rezultatom testów egzaminacyjnych dostarcza ważnych przesłanek do formułowania planów rozwoju szkoły, pozwala ocenić skuteczność już podjętych działań. Ewaluacja prowadzona przez samą szkołę w celu poprawy swojego funkcjonowania to najważniejszy obszar wykorzystania wyników egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej wartości dodanej.
Dane, wykresy i tekst zaczerpnięto ze strony ewd.edu.pl

Terminy

Kwiecień 2014
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

błędy na stronie


Podaj swoje imię:

Wpisz adres e-mail:


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl